V skladu z Zakonom o Vladi RS (ZVRS-F) se Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ukine. Delovno področje visokega šolstva, znanosti in raziskovanja prevzema Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; področje tehnologije, pošte ter meroslovja prevzema Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; področje elektronskega komuniciranja in informacijske družbe prevzema Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Spletno mesto se z 13.2.2012 prenehalo aktualizirati.

SPOROČILA ZA JAVNOST

13.02.2012
Področje dela MVZT prevzemajo tri nova ministrstva

06.02.2012
Podpredsednik Evropskega parlamenta Gianni Pittella na MVZT o EMUNI

31.01.2012
Objavljamo Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2012/2013

30.01.2012
Interveniranje Republike Slovenije na plenarnem zasedanju Svetovne konference o radiokomunikacijah (WRC-12)


Več

NAPOVED DOGODKOV

15.02.2012
Vabilo na informativni dan programa CIP ICTPSP

15.02.2012
Nacionalni posvet o visokem šolstvu 2012 "Diverzifikacija visokega šolstva"

06.02.2012
Predstavitev visokošolskega študija v Sloveniji na dvojezičnih šolah v Celovcu


Več