NOVICA

30.01.2012

Interveniranje Republike Slovenije na plenarnem zasedanju Svetovne konference o radiokomunikacijah (WRC-12)

 


Republika Slovenija se je, skupaj s še nekaterimi zainteresiranimi državami, odločila intervenirati na plenarnem zasedanju Svetovne konference o radiokomunikacijah (WRC-12), ki zaseda v času od 23. 01. – 17. 02. 2012 v Ženevi. Navkljub dolgoletnim prizadevanjem Slovenije za odpravo motenja, ki ga povzročajo italijanske postaje z uporabo nekoordiniranih, Sloveniji razporejenih frekvenc, kar je v nasprotju z določili mednarodnih pogodb, se Italijanska republika na zasedanju ni bila pripravljena udeležiti multilateralnega sestanka. Z intervencijo na plenarni seji je Republika Slovenija opisala dolgoletni problem škodljivega motenja (interference) na meji z Italijansko republiko, ki je bil leta 2005 predložen v obravnavo in razrešitev tudi pristojnim organom Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Na žalost je večina interferenčnih problemov še vedno nerazrešena.  Republika Slovenija je potrdila pripravljenost za razreševanje problemov in podprla vse aktivnosti, ki vodijo k uporabi radiofrekvenčnega spektra v skladu z mednarodnimi sporazumi. Vodstvo konference je nato predlagalo ustanovitev neformalne delovne skupine zainteresiranih držav, ki bo v času WRC-12 obravnavala to problematiko. Menimo, da je izplen intervencije v skladu s pričakovanji, sedaj pa je na strani vodstva konference, da oblikuje neformalno delovno skupino.