NOVICA

06.02.2012

Predstavitev visokošolskega študija v Sloveniji na dvojezičnih šolah v Celovcu

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo v februarju 2012 organiziralo predstavitev visokošolskega študija v Sloveniji na treh dvojezičnih šolah v Celovcu. Predstavitev bo potekala 6 2. 2012 na Zvezni gimnaziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu in na Dvojezični zvezni trgovski akademiji ter 7. 2. 2012 na Privatni višji šoli za gospodarske poklice konventa šolskih sester. Poleg predstavnikov ministrstva bodo na predstavitvi sodelovali tudi zastopniki vseh štirih slovenskih univerz, Skupnosti višjih strokovnih šol, CMEPIUS-a in predstavniki študentov.