NOVICA

13.02.2012

Področje dela MVZT prevzemajo tri nova ministrstva

V skladu z Zakonom o Vladi RS področje visokega šolstva, znanosti in raziskovanja prevzema Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport; področje tehnologije, pošte ter meroslovja prevzema Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, področje elektronskega komuniciranja in informacijske družbe pa prevzema Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.
Spletno mesto MVZT se z 10.2.2012 preneha aktualizirati.