SPOROČILA ZA JAVNOST

Datum Naslov Rubrika
22.04.2005 Zasedanje Skupnega slovensko-ameriškega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje Sporočilo za javnost
Napovednik dogodkov
21.04.2005 Obisk ministra dr. Zupana v Piranu, Kopru in Novi Gorici Sporočilo za javnost
Napovednik dogodkov
20.04.2005 Minister dr. Jure Zupan na obisku v korporaciji Hidria Sporočilo za javnost
Napovednik dogodkov
20.04.2005 Vabilo na sejo Sveta RS za visoko šolstvo Sporočilo za javnost
Napovednik dogodkov
15.04.2005 2. seja Sveta za visoko šolstvo Sporočilo za javnost
15.04.2005 Minister dr. Jure Zupan na seji Sveta EU za konkurenčnost Sporočilo za javnost
Napovednik dogodkov
15.04.2005 Podpis Protokola o sodelovanju med Vlado RS in Vlado Republike Ciper pri raziskavah in razvoju Sporočilo za javnost
14.04.2005 Nov predsednik nadzornega sveta Ad futura Sporočilo za javnost
14.04.2005 Vlada podprla predlog 7. okvirnega programa Sporočilo za javnost
14.04.2005 Najava javnega razpisa za sofinanciranje znanastveno raziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo Sporočilo za javnost

1

2

>

Leto Mesec
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Izpis vseh sporočil