INFORMACIJSKA DRUŽBA

Direktorat za informacijsko družbo

Kotnikova 19a

1000 Ljubljana

 

tel.: (01) 478 47 78

faks: (01) 478 46 65

e-pošta: gp.mvzt(at)gov.si

 

Vodja direktorata: Marjan Turk, generalni direktor

  

 

      Vsebina: 

Predstavitev in naloge

 

Direktorat za informacijsko družbo koordinira izvajanja programa na področju informacijske družbe. Pospešen razvoj informacijske družbe pomembno vpliva na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, višanje kakovosti življenja in enakomernega regionalnega razvoja. V skladu s svojim poslanstvom izgradnje vključujoče informacijske družbe, ki bo potenciale in znanje informacijsko komunikacijskih tehnologij vključila v pospešeni razvoj slovenske družbe kot celote,  Direktorat za informacijsko družbo bistven del svojih aktivnosti namenja aktivnostim pospeševanja razvoja informacijske družbe in usklajevanja dela na tem področju.

 

Direktorat za informacijsko družbo sestavljajo:

Direktorat opravlja naloge na naslednjih podočjih:

 

Pomembni projekti

Projekti odprte kode, Indikatorji informacijske družbe, Mreža javno dostopnih točk (JDT): eŠole, eKnjižnice, multimedijski centri (MMC), objava vsebin e-uprave na JDT, vzdrževanje spletišča e-točke, Promocija razvoja informacijske družbe, Spodbujanje uvajanja e-poslovanja, Spodbujanje razvoja IKT sektorja, Spodbujanje razvoja e-vsebin v RS, Slovenščina na daljavo, Slovenski center za posredovanje ob internetnih incidentih, Preprečevanje nelegalne uporabe programske opreme, Spletna podoba organov državne uprave, Javni razpis Akademska omrežja in vsebine (AOV), Uvajanje e-poslovanja v lokalne skupnosti, Raziskovalni program s področja informacijske družbe - Ciljni raziskovalni program - težišče 9, Strategija Republika Slovenija v informacijski družbi, Priprava in izvedba ter sofinanciranje razpisa računalniško opismenjevanje, Evalvacija regionalnih razvojnih programov in obveznosti z naslova članstva (ERISA), eGOV Pilot (Vinova) izvajanje programa za Slovenijo.

 

Nacionalna koordinacija komunitarnih programov eVsebinePlus, Varnejši internet plus in eTEN.

 

Sodelovanje v mednarodnih  organizacijah in njihovih delovnih skupinah

eAccessibility (EU), High Level Group on Internet Governance (UN/WSIS), e-Governance (OECD), Delovanje in članstvo v ERISA v imenu slovenskih regionalnih razvojnih agensov (RRA), Delovna skupina Sveta EU za telekomunikacije in informacijsko družbo, Delovna skupina EU za strukturno politiko in regionalni razvoj, Sodelovanje pri aktivnostih za pripravo WSIS, Skupina za varna in inteligentna vozila (EU-DG INFSO e-Safety).

 

Sodelovanje v projektih s področja ID,  katerih nosilci so drugi organi

Register premične kulturne dediščine, Digitalizacija kulturne dediščine, Glasbeno informacijski center, Elektronske volitve, Poslovni načrt sistema za podporo lokacijskim storitvam, Iniciativa "računalnik v vsak dom", Projekt e-VEM (vse na enem mestu), Elektronska izmenjava podatkov v javni upravi, Projekt usposabljanje JU za e-upravo, Projekt Vpogled v CRP za lokalne skupnosti (CRP - Centralni register prebivalstva), Priprava in spremljanje Nacionalnega akcijskega načrta za socialno vključevanje, Priprava in spremljanje Skupnega memoranduma RS in EK o socialnem vključevanju (JIM), Projektni svet IS UNZ, Projektni svet za izvedbo projekta IS nabav, Državni portal e-uprave.

   

Mednarodno sodelovanje

KVADRILATERALA - Slovenija-Hrvaška-Madžarska-Italija, Dvostransko mednarodno sodelovanje, Aktivnosti Srednjeevropske pobude - SEP.

 

Pomembne tekoče naloge

Vodenje registra overiteljev, Izredna naturalizacija - mnenja, Predčasna izdaja dovoljenja za stalno bivanje - mnenja.

Na vrh