OBZORJE 2020
Spoštovani, predstavljamo vam razpoložljive dokumente v slovenščini iz svežnja osnutka novega Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije "Obzorje 2020" / "Horizon 2020". Več o osnutku novega Okvirnega programa lahko preberete tudi na tematski strani Evropske komisije: http://www.ec.europa.eu/research/horizon2020.


Vabimo vas, da osnutek novega programa preučite in vaše pripombe, komentarje, predloge, kritike in mnenja posredujete na naslov: horizon2020.mvzt(at)gov.si. S tem odpiramo javno razpravo na temo novega OP "Obzorje 2020", ki bo odprta vse do oblikovanja končnega uradnega stališča Republike Slovenije do tega programa.

Direktorat za znanost in tehnologijo
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,

ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

E-pošta: horizon2020.mvzt(at)gov.si