KAJ JE UNESCO

Kaj je UNESCO

 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations) - Organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo

 

UNESCO je bil ustanovljen leta 1945 kot specializirana organizacija Združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij, katere cilji in naloge so opredeljene v Ustavi organizacije. Njen generalni direktor je Koichiro Matsuura (izvoljen 1999 za mandat šestih let). Sedež organizacije je:

 

UNESCO

7, Place de Fontenoy

F-75352 Pariz, Francija

www.unesco.org

 

Cilji UNESCO

 

Namen organizacije je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij med narodi in s tem širiti splošno spoštovanje pravičnosti, vladavine prava ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih priznavajo vsi narodi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero kot je zapisano v I.1. členu Ustave UNESCO.

 

Delovna področja UNESCO

 

 

 

Republika Slovenija je bila sprejeta v UNESCO 27. maja 1992 kot 167. članica. V UNESCO je včlanjenih 190 držav (stanje 21.09.2001).

 

Na temelju VII. člena UNESCO Ustave vsaka država članica ustanovi nacionalno koordinacijsko telo - nacionalno komisijo, ki svetuje delegacijam držav članic na generalnih konferencah organizacije in njihovim vladam v zadevah, ki se nanašajo na organizacijo in delujejo kot povezovalne agencije v vseh zadevah v njihovem interesu. Vloga nacionalnih komisij je podrobneje opredeljena v Listini o nacionalnih komisijah (Charter of National Commissions for UNESCO - 1978).

 

Po osamosvojitvi Republike Slovenije je Vlada RS preimenovala prejšnjo Komisijo IS SRS za sodelovanje z UNESCO (ustanovljena 1982) v Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO (1991) kot stalno posvetovalno telo Vlade.