SEZNAM VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV

Visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji

- seznam zavodov, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov

(16. člen Zakona o visokem šolstvu: Visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost, ko se vpiše v razvid visokošolskih zavodov.)

Preglednica v razvid vpisanih visokošolskih zavodov (- še podatki v tabeli xls)

(stanje 5. februar 2010)

 

št. akademij

št. fakultet

št. visokih šol

druge članice

SKUPAJ

Univerza v Ljubljani

3

23

/

/

26

Univerza v Mariboru

/

16

/

2

18

Univerza na Primorskem

/

5

1

3

9

Univerza v Novi Gorici

/

5

1

/

6

Emuni univerza

/

1

/

/

1

samostojni vis. zavodi

/

15

15

/

30

SKUPAJ

3

65

17

5

90

 

 

 

 

Drugi javni zavodi in službe na področju visokega šolstva:

 

Univerza v Ljubljani

 

Univerza v Ljubljani

skrajšano ime UL

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

tel: (01) 241 85 00

internet: http://www.uni-lj.si

 

Akademija za glasbo

UL AG

Stari trg 34, 1000 Ljubljana

tel: (01) 242 73 00

internet: http://www.ag.uni-lj.si

 

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

UL AGRFT

Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

tel: (01) 251 04 12, 251 05 03

internet: http://www.agrft.uni-lj.si

 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

UL ALUO

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

tel: (01) 251 27 26

internet: http://www.alu.uni-lj.si

 

Biotehniška fakulteta

UL BF

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

tel: (01) 423 11 61

internet: http://www.bf.uni-lj.si

 

Ekonomska fakulteta

UL EF

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

tel: (01) 589 24 00

internet: http://www.ef.uni-lj.si

 

Fakulteta za arhitekturo

UL FA

Zoisova 12, 1000 Ljubljana

tel:(01) 200 07 35, 200 07 62

internet: http://www.arh.uni-lj.si

 

Fakulteta za družbene vede

UL FDV

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

tel: (01) 580 51 00

internet: http://www.fdv.uni-lj.si

 

Fakulteta za elektrotehniko

UL FE

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

tel: (01) 476 84 11

internet: http://www.fe.uni-lj.si

 

Fakulteta za farmacijo

UL FFA

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

tel: (01) 476 95 00

internet: http://www.ffa.uni-lj.si

 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

UL FGG

Jamova 2, 1000 Ljubljana

tel: (01) 476 85 00 n.c.

internet: http://www2.fgg.uni-lj.si/

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

UL FKKT

Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana

tel: (01) 241 91 00

internet: http://www.fkkt.uni-lj.si

 

Fakulteta za matematiko in fiziko

UL FMF

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

tel: (01) 476 65 00

internet: http://www.fmf.uni-lj.si

 

Fakulteta za pomorstvo in promet

UL FPP

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož

tel: (05) 676 71 00

internet: http://www.fpp.uni-lj.si

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko

UL FRI

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

tel: (01) 476 84 11

internet: http://www.fri.uni-lj.si

 

Fakulteta za socialno delo

UL FSD

Topniška 31, 1000 Ljubljana

tel: (01) 280 92 40

internet: http://www.fsd.si/

 

Fakulteta za strojništvo

UL FS

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

tel: (01) 477 12 00

internet: http://www.fs.uni-lj.si

 

Fakulteta za šport

UL FŠ

Gortanova 22, 1000 Ljubljana

tel: (01) 520 77 00

internet: http://www.sp.uni-lj.si

 

Fakulteta za upravo

UL FU

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

tel: (01) 580 55 00

internet: http://www.fu.uni-lj.si/

 

Filozofska fakulteta

UL FF

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

tel: (01) 241 10 00

internet: http://www.ff.uni-lj.si

 

Medicinska fakulteta

UL MF

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

tel: (01) 543 77 00

internet: http://www.mf.uni-lj.si

 

Naravoslovnotehniška fakulteta

UL NTF

Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

tel: (01) 470 45 00

internet: http://www.ntf.uni-lj.si

 

Pedagoška fakulteta

UL PEF

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

tel: (01) 589 22 00

internet: http://www.pef.uni-lj.si

 

Pravna fakulteta

UL PF

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

tel: (01) 420 31 00

internet: http://www.pf.uni-lj.si/

 

Teološka fakulteta

UL TEOF

Poljanska 4, 1000 Ljubljana

tel: (01) 434 58 18

internet: http://www.teof.uni-lj.si

 

Veterinarska fakulteta

UL VF

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

tel: (01) 477 91 00

internet: http://www.vf.uni-lj.si

 

Zdravstvena fakulteta

UL ZF

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

tel: (01) 300 11 11

internet: http://www.vsz.uni-lj.si

 

 

 

Univerza v Mariboru

 

Univerza v Mariboru

Skrajšano ime: UM

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

tel: (02) 235 52 80

internet: http://www.uni-mb.si

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta

UM EPF

Razlagova 14, 2000 Maribor

tel: (02) 229 00 00

internet: http://www.epf.uni-mb.si/podrocje.aspx

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

UM FERI

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

tel: (02) 220 7000

internet: http://www.feri.uni-mb.si

 

 

Fakulteta za energetiko

UM FE

Hočevarjev trg 1, 8270 Krško

tel.: (07) 620 22 16

internet: http://www.fe.uni-mb.si/

 

Fakulteta za gradbeništvo

UM FG

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

tel: (02) 229 43 00

internet: http://fg.uni-mb.si/

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

UM FKKT

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

tel: (02) 229 44 00

internet: http://atom.uni-mb.si/index.html

 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

UM FKBV

Pivola 10, 2311 Hoče

tel: (02) 320 90 19

internet: http://fk.uni-mb.si/

 

Fakulteta za logistiko

UM FL

Mariborska c. 7, 3000 Celje

tel: (03) 428 53 00

internet: http://fl.uni-mb.si/

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

UM FNM

Koroška c. 160, 2000 Maribor

tel: (02) 229 38 44

internet: http://www.fnm.uni-mb.si/

 

Fakulteta za organizacijske vede

UM FOV

Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj

tel: (04) 237 42 00

internet: http://www.fov.uni-mb.si

 

Fakulteta za strojništvo

UM FS

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

tel: (02) 220 75 00

internet: http://www.fs.uni-mb.si/main.asp

 

Fakulteta za varnostne vede

UM FVV

Kotnikova 8, 1000 Ljubljana

tel: (01) 300 83 00

internet: http://www.fpvv.uni-mb.si/

 

Fakulteta za zdravstvene vede

UM FZV

Žitna ulica 15, 2000 Maribor

tel: (02) 300 47 00

internet: http://www.fzv.uni-mb.si/page/

 

Filozofska fakulteta

UM FF

Koroška c. 160, 2000 Maribor

tel: (02) 229 38 40

internet: http://www.ff.uni-mb.si/

 

Medicinska fakulteta

UM MF

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

tel: (02) 23 45 601

internet: http://www.mf.uni-mb.si

 

Pedagoška fakulteta

UM PEF

Koroška c. 160, 2000 Maribor

tel: (02) 229 36 00

internet: http://www.pfmb.uni-mb.si

 

Pravna fakulteta

UM PF

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

tel: (02) 250 42 00

internet: http://www.pf.uni-mb.si

  

Študentski domovi Maribor

UM ŠD

Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

tel: (02) 228 42 00

internet: http://www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=222

 

Univerzitetna knjižnica Maribor

UM UKM

Gospejna 10, 2000 Maribor

tel: (02) 250 74 00

internet: http://www.ukm.uni-mb.si/

 

 

 

Univerza na Primorskem

 

Univerza na Primorskem (UP)

Titov trg 4, 6000 Koper

tel: (05) 611 75 00

internet: http://www.upr.si

 

Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)

Titov trg 5, 6000 Koper

tel: (05) 663 77 40

internet: http://www.fhs.upr.si/

 

Fakulteta za management Koper (UP FM)

Cankarjeva 5, 6104 Koper

tel: (05) 610 20 00

internet: http://www.fm-kp.si/

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)

Glagoljaška 8, 8000  Koper

tel: (05) 611 75 70

internet: http://www.famnit.upr.si/

 

Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (UP FTŠ)

Obala 11, 6320 Portorož

tel: (05) 61 77 000

internet: http://www.turistica.si/indexSI.php

 

Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)

Cankarjeva 5, 6000 Koper

tel: (05) 663 12 60

internet: http://www.pef.upr.si/

 

Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)

Polje 42, 6310 Izola

tel: (05) 626 64 60

internet: http://www.vszi.upr.si

 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)

Garibaldijeva 1, 6000 Koper

tel: (05) 663 77 00

internet: http://www.zrs.upr.si

 

Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)

Muzejski trg 2, 6000 Koper

tel: (05) 630 11 44

internet: http://www.upr.si

 

Študentski domovi (UP ŠD)

Muzejski trg 2, 6000 Koper

tel: (05) 611 75 07

internet: http://www.sd.upr.si

 

 

 

Univerza v Novi Gorici

 

Univerza v Novi Gorici (UNG)

Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

tel: (05) 33 15 223
internet: http://www.p-ng.si/si/ 

 

Fakulteta za aplikativno naravoslovje

Vipavska 11c, Ajdovščina

tel: (05) 365 35 00

internet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/3000/


Fakulteta za podiplomski študij

Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

tel: (05) 331 52 31

internet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/6000/


Fakulteta za humanistiko

Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

tel: (05) 331 52 37

internet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/4000/


Fakulteta za znanosti o okolju

Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

tel: (05) 331 52 95

internet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/1000/

 

Poslovno-tehniška fakulteta

Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

tel: (05) 331 52 31

internet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/2000/


Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Vipavska 11c, Ajdovščina

tel: (05) 365 35 50

internet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/5000/Seznam visokošolskih zavodov

 

 

 

EMUNI univerza

Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza)

Sončna pot 20, 6320 Portorož

tel: (05) 671-36-00
internet: http://www.emuni.si/si/

 

 

 

 

 

 

Samostojni visokošolski zavodi

(zavodi, ki izvajajo dejavnost v 2009/10)

  

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Fakulteta)

Prešernova ul. 1, 2000 Maribor

tel: (02) 228 38 90

internet: http://www.vpsm.si/

 

 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

tel: (05) 338 44 00

internet: http://www.evro-pf.si

 

 

Evropsko središče Maribor (ESM)

Gosposka ul. 1, 2000 Maribor

tel: (02) 250 19 99 in -97

internet: http://www.eumb.si

  

 

Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ)

Predoslje 39, 4000 Kranj

tel: (04) 260 18 50

internet: http://www.fds.si

 

 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)

(to je javni visokošolski zavod!)

Sevno 13, 8000 Novo mesto

tel: (07) 37 37 884

internet: http://fis.unm.si/

 

 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)

Lava 7, 3000 Celje

tel: (03) 428-55-44, -46

internet: http://www.fkpv.si

 

 

Fakulteta za medije v Ljubljani (FaM)

Leskoškova c. 12, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 542 20 53

internet: http://www.fame.si/fame/index.php

 

 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ)

Kidričeva 9, p.p. 62, 5000 Nova Gorica

tel.: (05) 333 00 80

internet: http://www.fuds.si 

 

 

Institutum Studiorum Humanitatis

Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (ISH)

Rožna dolina, c. V/26, 1000 Ljubljana

tel: (01) 425 18 45, 252 30 24

internet: http://www.ish.si

  

  

IEDC – Poslovna šola Bled

Fakulteta za podiplomski študij managementa

Prešernova cesta 33, 4260 Bled

tel: (04) 579 25 00

internet: http://www.iedc.si

 

 

GEA College - Fakulteta za podjetništvo (FP)

Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran

tel: (05) 671 02 41

internet: http://www.gea-college.si/visoka-sola-za-podjetnistvo/

(prej Visoka šola za podjetništvo) 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)

Mariborska 7, 3000 Celje

tel.: 03/425-82-20

internet: http://www.mfdps.si  

 

 

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ)

Jamova 39, 1000 Ljubljana

tel: (01) 477 31 00

internet: http://www.mps.si

 

 

Šola za risanje in slikanje (VŠRS)

Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 510-82-70

internet: http://www.arthouse-si.com

 

   

Visoka šola za dizajn v Ljubljani (VSD)

Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana

tel: (01) 283-37-95

internet: http://www.vsd.si

 

 

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (IBS)

Mencingerjeva ul. 7, 1000 Ljubljana

tel: 040 561 896, (01) 28-11-340

internet: http://www.ibs.si/

  

 

Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana (VŠR)

Stegne 21c, 1000 Ljubljana

tel: (05) 9091 400

internet: http://www.vsr.si/

 

 

Visoka šola za storitve (VIST)

Cesta na Brdo 69, Ljubljana

tel: (01) 252-81-60

internet: http://www.vist.si

 

  

Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES)

Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto

tel.: 07/393-00-22

internet: http://www.vites.si/

 

 

Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)

Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec

tel.: 02/88-22-788

internet: http://www.vstp.si/

 

 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP)

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto

tel: (07) 393 00 20

internet: http://www.visoka-sola.com

 

 

Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO)

Trg mladosti 2, Velenje

tel: (03) 898 64 10

internet: http://vsvo.velenje.si/

 

 

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (VŠZV)

Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec

 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)

Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice

tel: (04) 5869 360

internet: http://www.vszn-je.si

 

 

Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZNM)

Na Loko 2, p.p. 158, 8000 Novo mesto

tel: (07) 393 00 22

internet: http://www.vsz.vs-nm.si/

 

 

Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE)

Mariborska cesta 7, 3000 Celje

tel: (03) 428 79 00

internet: http://www.vzsce.si/

 

 

 

 Zavodi, ki bodo z dejavnostjo pričeli v letu 2010/11

 

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)

Novi trg 5, 8000 Novo mesto

tel.: (07) 3737 870

internet: http://www.fos.unm.si/si/

 

 

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV)

Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto

tel.: (07) 393-00-20

internet: http://www.fpuv.vs-nm.si

 

 

Fakulteta za poslovne vede (FPV)

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

tel.: (01) 438-48-05

internet: http://www.katoliski-institut.si

 

 

Visoka gospodarska šola

Mariborska cesta 2, 3000 Celje

tel.: (03) 428 79 00