O MINISTRSTVU

 

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

 

telefon: (01) 478 4600

telefaks: (01) 478 4719

e-pošta: gp.mvzt(at)gov.si