JAVNI RAZPISI

Krepitev razvojnih oddelkov Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Datum objave: 03.06.2011
Datum zaključka:
Izdajatelj: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Ministrstvo vse zainteresirane obvešča, da se zaradi porabe vseh sredstev naprvem odpiranju Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov zapira. Uradna informacija bo v Uradnem listu objavljena v najkrajšem možnem času. 

   

Prijavitelje obveščamo, da roka za oddajo vlog, ki je bil predviden za 9. januar 2012, zaradi porabe vseh razpisanih sredstev ne bo.

   
OBVESTILO!

Prijavitelje obveščamo, da je potekel rok za dopolnjevanje vlog na javnem razpisu. Do zaključka postopka ministrstvo, zaradi zaščite poteka postopka, ne bo dajalo informacij posameznim prijaviteljem. Informacije o izbranih projektih in dodeljenih sredstvih bodo objavljene na tej spletni strani po zaključenem postopku izbora.

   
Razpisna dokumentacija: V petek, dne 3. junija 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 43/11 objavljen Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih.

Razpisna dokumentacija:V petek, dne 29. julija 2011 je bil v Uradnem listu RS, št. 60/11 objavljen Popravek javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih. Prečiščeno besedilo je dostopno tu.    

INFORMACIJA O REZULTATIH RAZPISA je dostopna na tej povezavi.

Razpisano sredstev: Največ do 20.000.000,00 EUR (razpis je odprt do porabe sredstev)
Drugi podatki:     Ministrstvo bo, da bi omogočilo vsem potencialnim prijaviteljem enake pogoje, odgovarjalo izključno na pisna vprašanja. Odgovori bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva, v tej rubriki.

OBVESTILO!

Ministrstvo bo vprašanja v povezavi z javnim razpisom sprejemalo do petka, 19. avgusta 2011, do 12.00. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, ministrstvo ne bo odgovarjalo.

 

Odgovore na zastavljena vprašanja si lahko ogledate na tej povezavi (obnovljeno 23.8.2011).

  
Dodatno tolmačenje

V točki 10.2. Način prijave je v drugem odstavku določeno, da se vloga odda v pisni obliki in na CD nosilcu, v word in v pdf formatu. V primeru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki, se šteje, da je za presojo pomembna elektronska oblika.
Dodatno tolmačenja: za presojo je odločilna elektronska oblika, in sicer v pdf formatu, s podpisanimi in skeniranimi obrazci ter dokazili iz točke 10.1.

Skladno s tem objavljamo popravek odgovora pod številko 29, in sicer:
Elektronska oblika mora biti v word in pdf formatu. Slednji mora zajemati podpisane in skenirane obrazce ter dokazila.

   

OBVESTILO!

Pri vprašanjih številka 29., 67., 86., 90.,¸154 in 251. je prišlo do spremembe v odgovoru.

     

POPRAVKI

67.

OBJAVLJEN ODGOVOR
Stroške za mladega raziskovalca ministrstvo krije dokler mladi raziskovalec izpolnjuje pogoje za status mladega raziskovalca in najdlje do konca obdobja upravičenosti, to je do 30.6.2014. Uveljavljanje stroškov po prenehanju tega statusa ni mogoče.

PRAVILEN ODGOVOR
Stroške za mladega raziskovalca ministrstvo krije dokler mladi raziskovalec izpolnjuje pogoje za status mladega raziskovalca in najdlje do konca obdobja upravičenosti, to je do 30.5.2014. Uveljavljanje stroškov po prenehanju tega statusa ni mogoče.

90.

OBJAVLJEN ODGOVOR
Pogoji iz 29. člena ZRRD veljajo za vodjo projekta. Za zunanjega strokovnjaka ni pogoja, da bi moral biti doktor znanosti. Izpolnjeni morajo biti vsi trije pogoji.

PRAVILEN ODGOVOR
Javni razpis v točki 4.3., pod A3 jasno opredeljuje, da so pogoji za vrhunske raziskovalce in strokovnjake reference, ki odgovarjajo pogojem za vodenje raziskovalnih projektov po pravilih ARRS. Le-te opredelujeje29. člen ZRRD v prvem odstavku, medtem ko drugi odstavek istega člena določa pogoje za vodjo razvojnega projekta. Doktorat  znanosti torej je pogoj  za zunanje strokovnjake.

29.

OBJAVLJEN ODGOVOR

Za skenirane dokumente ni obvezno, da so podpisani.

PRAVILEN ODGOVOR

Elektronska oblika mora biti v word in pdf formatu. Slednji mora zajemati podpisane in skenirane obrazce ter dokazila.

251.

OBJAVLJEN ODGOVOR

Da. Raziskovalno skupino je potrebno registrirati najkasneje do 30.6.2011.

PRAVILEN ODGOVOR

Da. Raziskovalno skupino je potrebno registrirati najkasneje do 30.6.2014.

86.

OBJAVLJEN ODGOVOR

Glej odgovor številka 8.

PRAVILEN ODGOVOR

Glej odgovor številka 7.

154.

OBJAVLJEN ODGOVOR

Če torej predvidevate, da bo ta zaposlitev predstavljala obvezno eno novo redno zaposlitev za polni delovni čas mora biti ta izvedena po podpisu pogodbe z ministrstvom. Rezultati bodo znani predvidoma v 60 dneh po odpiranju vlog.

PRAVILEN ODGOVOR

Če torej predvidevate, da bo ta zaposlitev predstavljala obvezno eno novo redno zaposlitev za polni delovni čas mora biti ta izvedena po izdaji sklepa o izboru operacije s strani ministrstva. Rezultati bodo znani predvidoma v 60 dneh po odpiranju vlog. 

 

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo in Gospodarska zbornica Slovenije vas vabimo na predstavitev in pojasnitev Javnega razpisa za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih.

 

Predstavitev bo v prostorih GZS na Dimičevi 13, 25. julija ob 13.30 uri.

Nazaj

Na vrh