SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO RS

 

Vsebina:

 

 

 

 

Splošni podatki o Svetu za znanost in tehnologijo

 

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije.

 

Kontaktni podatki:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

e-pošta: szt.vrs(at)gov.si

tel.: (01) 478 46 32

faks: (01) 478 47 19

 

 

 

 

Svet uredi svoje delo s poslovnikom.

 

 

Sestava Sveta za znanost in tehnologijo

(mandatno obdobje od 21.1.2010 - 21.1.2014)

 

Svet šteje 14 članov, ki so imenovani, in osem članov po položaju. Predsednik in člani SZT so imenovani za mandatno dobo štirih let.

 

Predsednik Sveta za znanost in tehnologijo: dr. Marko Jaklič

 

Predstavniki univerz in inštitutov:

 

Predstavniki gospodarstva:

 

Člani sveta po položaju

Predstavnik SVIZ: dr. Marija Breznik Močnik

Predstavnik javnosti: dr. Maja Bučar

 

Sekretar SZT:  dr. Jana Kolar, generalna direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo
Tajnica SZT: Urška Zupin, Direktorat za tehnologijo

 

 

Pristojnosti sveta za znanost in tehnologijo

 

 

Poslovnik o delu Sveta za znanost in tehnologijo

(mandatno obdobje od 21.1.2010 do 21.1.2014)

 

 

Seje sveta (zapisniki, relevantna gradiva)

(mandatno obdobje od 21.1.2010 do 21.1.2014)

 

 

Gradivo

Gradivo - zaščitene strani