VODSTVO

 

Generalni sekretar

mag. Mirko Stopar

e-pošta: mirko.stopar(at)gov.si

telefon: (01) 478 4655

faks: (01) 478 4729

 

Generalna direktorica Direktorata za znanost in tehnologijo

dr. Jana Kolar

e-pošta: jana.kolar(at)gov.si

telefon: (01) 478 4688

faks: (01) 478 4719

 

Generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo  

dr. Stojan Sorčan

e-mail: stojan.sorcan(at)gov.si

Telefon: (01) 478 4727

Faks: (01) 478 4719 

 

Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo

Marjan Turk

e-pošta: marjan.turk(at)gov.si

telefon: (01) 478 4778

faks: (01) 478 4665


Generalni direktor Direktorata za investicije

Mitja Valič

e-pošta: mitja.valic(at)gov.si

telefon: (01) 478 4680

faks: (01) 478 4719