KOLOFON

Uredništvo

 

Spletne vsebine, ki so pred vami, so pripravili strokovnjaki Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo posebej za spletno objavo ali pa so nastale kot del odločevalskih in upravnih procesov našega ministrstva in širše državne uprave.

 

Glavna in odgovorna urednica: Nataša Gerkeš, Služba za odnose z javnostmi in promocijo.

 

Pravica uporabe

 

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedeno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 

Prevzemanje odgovornosti

 

Ministrstvo bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušalo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

 

Ministrstvo si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

Niti Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Ministrstva, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno.

 

Spletne strani Ministrstva za vosoko šolstvo, znanost in tehnologijo vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti Ministrstva, zato Ministrstvo ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

 

Tehnološka izvedba

 

Tehnološko izvedbo je zagotovil Direktorat za e-upravo in upravne procese v sodelovanju s podjetjem Agenda d.o.o. iz Maribor.