UPORABNE INFORMACIJE

Javna razprava o evropski bio-ekonomiji 

Direktorat za raziskave in inovacije Evropske komisije vabi državljane držav članic na javno razpravo o evropski bio-ekonomiji. Poziv Maive Rute, direktorice direktorata za biotehnološke, kmetijske in prehranske raziskave  se nahaja v prilogi. Internetni vprašalnik je dosegliv na tej povezavi.

 

 

Objavljena je analiza: "Človeški viri v raziskovalno - razvojni dejavnosti v Sloveniji". Namen analize je uporaba razpoložljivih statističnih podatkov in predstavitev ključnih kazalnikov, ki opredeljujejo človeške vire v dejavnosti R&R, poiskati stične točke nacionalnih kazalnikov s kazalci, ki omogočajo primerjavo z državami EU.  Podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem

Štipendije so namenjene mladim, obetavnim raziskovalcem s področja humanistike, družboslovnih in naravoslovno matematičnih ved, za raziskovalno delo pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah. Več...

Marie Curie priložnost - možnost zaposlitve za doktorskega študenta s področja celične biologije ali bio-kemije. Več...


Najavljamo oceno uspešnosti družbeno-ekonomskih in humanističnih znanosti (SSH) v 7. okvirnem programu EU - Projekt NET4SOCIETY

 

Evropska komisija je v okviru mednarodnega sodelovanja (INCO) 20.07.2010 objavila tri razpise, ki so odprti do 15.03.2011. Več...