TEME IN PROJEKTI

Visokemu šolstvu, znanosti in tehnologiji že od nekdaj pripisujemo moč spodbujanja družbenega, gospodarskega in kulturnega razvoja. V soočanju z družbenimi izzivi si politike zastavljajo različne cilje in strategije za spodbujanje visokošolskega, znanstvenega in tehnološkega razvoja. Tako lahko politike posredno in neposredno vplivajo na obseg in kakovost visokega šolstva, znanosti in tehnologije, tako v javnem kot zasebnem sektorju. 

 

Družbene in gospodarske spremembe ter nova znanstvena odkritja in tehnološki izumi iz dneva v dan poglabljajo včerajšnje in porajajo nove izzive. Zlasti visoko zastavljene razvojne ambicije Slovenije in sedanja gospodarska kriza postavljajo pred slovensko visokošolsko, znanstveno in tehnološko politiko velike izzive. Izzivi potrebujejo razumevanje, dogovor in odgovor. Na tem spletnem mestu želi ministrstvo predstaviti različne vidike izzivov s katerimi se soočamo.