PROF. DR. TOMAŽ RODIČ - CENTER ODLIČNOSTI VESOLJE-SI

Projekt ZNANJE ŽANJE, velika dvorana Državnega zbora, 19. oktober 2010

 

Razvoj in uporaba vesoljskih tehnologij v Sloveniji

 

prof. dr. Tomaž Rodič, dr. Dunja Fabjan, doc. dr. Andreja Gomboc, dr. Hubert Fröhlich, prof. dr. Krištof Oštir, prof. dr. Drago Matko, Grega Milčinski, prof. Marko Peljhan, prof. dr. Jože Rakovec, dr. Tatjana Veljanovski, prof. dr. Tomaž Zwitter in doc. dr. Nedjeljka Žagar

 

Center odličnosti Vesolje-SI

Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana

Elektronski naslov: tomaz.rodic(at)space.si

Telefon: 01-2000 444

 

Povzetek predavanja:

Vesoljske tehnologije so v procesu revolucionarnega prehoda, ki je posebej izrazit na področju mikro in nano satelitov. Konzorcij slovenskih znanstvenikov in inženirjev iz akademskih ustanov ter visoko tehnoloških malih in srednje velikih podjetij, združen v Centru odličnosti Vesolje-SI, je spoznal velik potencial porajajočih se tehnologij in aplikacij. Svoje raziskovalno tehnološke aktivnosti usmerja v napredne materiale in strukture, mikropotisne sisteme, kontrolo satelitov, komunikacije, samodejno obdelavo in distribucijo podatkov ter računske in eksperimentalne raziskave mikro in nano satelitskih sistemov. Razvite tehnologije bodo uporabne pri opazovanju Zemlje, v meteorologiji in astrofiziki ter bodo omogočile intenzivno sodelovanje slovenskih partnerjev v mednarodnih projektih in programih Evropske Vesoljske Agencije ESA.

 


Več s predavanja v Državnem zboru

 

Gradivo:

članek

 

Življenjepis:

Dr. Tomaž Rodič je profesor na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno področje je numerično modeliranje materialov, procesov in sistemov po metodi končnih elementov. Bibliografija dr. Rodiča obsega več kot 200 del. Svojo raziskovalno skupino je vodil v 22 mednarodnih projektih v 5. in 6. okvirnem programu EU, BRITE/EURAM, INCO-COPERNICUS, EUREKA, COST in TEMPUS ter razvil numerične modele in tehnološke rešitve za številna domača in tuja podjetja kot so BASF, Bayer, Böhler, Corus, Danfoss, GFM, Grundfos, Thysen-Krupp, Unilever ter Švedska vesoljska korporacija. Od leta 2010 vodi Center odličnosti VESOLJE-SI, ki je usmerjen na tehnologije mikro in nano satelitov za ekonomsko učinkovito daljinsko opazovanje Zemlje ter meritve v meteorologiji in astrofiziki.