PREDPISI V PRIPRAVI

V DELOVNIH SKUPINAH

ZRRD - zaščitene strani

 

Zakonodaja VŠ - zaščitene strani

V JAVNI OBRAVNAVI

V MEDRESORSKEM USKLAJEVANJU

V VLADNEM POSTOPKU

V DRŽAVNOZBORSKEM POSTOPKU

 

 

 

 

ARHIV PREDLOGOV PREDPISOV OD LETA 2010

 

 

Datum prve

objave predloga

Naslov predloga predpisa v pripravi

Status

Objavljeno

23. 12. 2011

24. 1. 2012: Poslano za objavo v Uradnem listu RS (pdf)

23. 12. 2011: Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

Sprejet

22. 6. 2011

22. 6. 2011: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji

V medresorskem usklajevanju

-

9. 8. 2011

9. 8. 2011: Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu

Sprejet

Ur.l.RS, št. 107/2011

17. 6.2011

17. 6. 2011: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (pdf)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 78/2011

3. 8. 2011

3. 8. 2011: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ustanovitvi Univerze na Primorskem

Sprejet

Ur.l.RS, št. 85/2011

9. 9. 2011

9. 9. 2011: Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja

V medresorskem usklajevanju

-

2. 6. 2011

2. 6. 2011: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (pdf) - v medresorskem usklajevanju

15. 6. 2011: Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (pdf) - v vladnem postopku

V državnozborskem postopku

-

13. 5. 2011

13. 05. 2011: Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B) z dopisom

V medresorskem usklajevanju

-

24. 2. 2011

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah

Sprejet

Ur.l.RS, št. 33/2011

30. 3. 2011

Predlog Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020

Sprejet

-

30. 3. 2011

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila za uporabo radijskih ferkvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (pdf)

Sprejet

-

19. 10. 2011

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

Sprejet


31. 1. 2011

Osnutek Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 (javna obravnava)

V medresorskem usklajevanju


18. 1. 2011

Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja 

V medresorskem usklajevanju

-

18. 1. 2011

Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o elektronskih komunikacijah  - skrajšani postopek

V državnnozborskem postopku

-

28. 2. 2011

(10. 3. 2011): Predlog Resolucije o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (RISS)

Resolucija o Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (RISS) (vladni postopek)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 43/2011

28. 7. 2011

(28. 7. 2010) Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (doc) - verzija v javni obravnavi

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ustanovitvi Univerze na Primorskem - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ustanovitvi Univerze na Primorskem

Priloge:
009bv0-w.pdf
009bv1-w.pdf
priloga1.pdf
priloga2.pdf

(vladni postopek)

V državnnozborskem postopku

-

16. 8. 2010

(16. 8. 2010) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (doc)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 90/2010

28. 12. 2010

(28. 12. 2010) Predlog Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (pdf) - v medresorskem usklajevanju

(3. 2. 2011) Predlog Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (pdf) - na Vladi RS

Sprejet

Ur.l.RS, št. 7/2011

30.11.2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu:

(30. 11. 2010) Objavljen osnutek v javni obravnavi na eDemokraciji (pdf)

(28. 12. 2010) predlog poslan v medresorsko usklajevanje (pdf)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 3/2011

18. 6. 2010

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (javna obravnava)

Sprejet

Ur. l. RS št. 9/11

29. 4. 2010

(29. 4. 2010) V državnozbornem postopku predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (sprejet na Vladi RS dne 29. 7. 2010)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 83/10

28.7.2010

(5. 10. 2010) Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (pdf) - verzija 1. 9. 2010 

(28. 7. 2010) Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (doc)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 97/2010

1. 7. 2010

(10. 3. 2011): Predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (NPVŠ) (pdf)

(9. 3. 2011) Predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 - obravnavan na Vladi RS (pdf)

(24. 1. 2011) Predlog Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 - 2020 v medresorskem usklajevanju

(1. 7. 2010) Razprava o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 

Sprejet


Ur.l.RS, št. 41/2011

3.8.2010

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani (doc)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 74/2010

18.3.2010

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (pdf)

Sprejet

Ur.l.RS, št. 40/2010

18.5.2010

(18. 5. 2010) predlog poslan v medresorsko usklajevanje: Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010

(7. 6. 2010) - dopolnjena verzija predloga: Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010

(5. 7. 2010) usklajena vezija predloga: Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2010 (pdf) - predlog je bil 13. 7. 2010 uvrščen med gradiva v obravnavi Vlade RS 

Sprejet

Ur.l.RS, št. 60/2010

9.2.2010

Na ministrstvu smo pričeli s pripravo dolgoročne strategije razvoja visokega šolstva. Ta vključuje:

  • pripravo sprememb Zakona o visokem šolstvu,
  • nov nacionalni program visokega šolstva,
  • predpis o financiranju visokošolske dejavnosti in
  • pripravo nacionalnega ogrodja visokošolskih kvalifikacij.

Za več informacij izberite to povezavo.

-

-