INVESTICIJE

Na spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja visokega šolstva. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si.

 

OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

Zakoni