MEDNARODNI SPORAZUMI

  1. DVOSTRANSKI SPORAZUMI IN DRUGI DOKUMENTI KOT PRAVNA PODLAGA ZA ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKO SODELOVANJE, SODELOVANJE NA PODROČJU VISOKEGA ŠOLSTVA IN INFORMACIJSKE DRUŽBE REPUBLIKE SLOVENIJE S POSAMEZNIMI DRŽAVAMI (seznam)