ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Na spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja visokega šolstva. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si.

 

OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.


Zakoni, resolucije in programi

Kolektivne pogodbe

Uredbe in sklepi Vlade RS

Ustanovitveni akti javnih raziskovalnih zavodov

OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

 

Ustanovitveni akt javnih zavodov na področju raziskovalne dejavnosti

 

Pravilniki